Accord

Actavis Iceland


STÖRF Í BOÐI

Við leitum að hæfileikaríku fólki

Actavis er sífellt í leit að hæfileikaríku fólki sem hefur áhuga á að starfa í ört vaxandi fyrirtæki með áhugasömu og metnaðarfullu starfsfólki. Actavis er framsækið fyrirtæki og þar ríkir góður starfsandi.

Störf í boði

Meðhöndlun umsókna

Allar umsóknir eru meðhöndlaðar sem trúnaðarmál. Almennum umsóknum er ekki svarað sérstaklega en ef reynsla og hæfni umsækjenda nýtist mögulega í lausar stöður verður haft samband við viðkomandi.

Allar umsóknir eru geymdar í níu mánuði, eftir þann tíma er þeim eytt. Ef ekki hefur komið til ráðningar innan þess tíma og enn er óskað eftir starfi, þarf að sækja um á ný. Ef umsækjandi kýs að umsókn verði eytt innan þess tíma þá vinsamlega sendið tölvupóst á starf@actavis.is.

Mikilvægt að vanda til verka

Þar sem haldið er utan um allar umsóknir í tölvukerfi fyrirtækisins þurfa umsóknir að berast á því umsóknarformi sem óskað er eftir. Vinsamlega athugið að hægt er að setja ferilskrá undir viðhengi.

Mikilvægt er að umsóknareyðublaðið sé fyllt út eins nákvæmlega og kostur er því leitað er eftir þeim upplýsingum sem umsækjendur skrá í kerfið varðandi menntun, hæfni o.s.frv. Með því að vanda til verka eykurðu möguleika þín á að fá starf.
Almenn starfsumsókn

Störf í boði:

 • Account Manager

  Starfið tilheyrir deildinni Customer Service og sér deildin um samskipti við erlenda viðskiptavini, söluskrifstofur Medis erlendis, erlenda birgja og framleiðslueininga Teva. Deildin ber jafnframt ábyrgð á reikningagerð vegna vörusölu og kostnaðareftirliti.

  Account Manager er ábyrgur fyrir hópi erlendra viðskiptavina, er í daglegum samskiptum við þá og hefur yfirsýn yfir þarfir þeirra.

  Helstu verkefni:

  • Samskipti við erlenda viðskiptavini vegna vörusölu
  • Heildaryfirsýn yfir þarfir viðskiptavina
  • Eftirfylgni og stuðningur við viðskiptavini Medis og framleiðslueiningar Teva

  Við leitum að einstaklingi

  • með háskólamenntun sem nýtist í starfi
  • með mjög góða enskukunnáttu, bæði í töluðu og rituðu máli; öll önnur tungumálakunnátta er kostur
  • sem tileinkar sér nákvæm, öguð og sjálfstæð vinnubrögð
  • sem býr yfir mikilli samstarfs- og skipulagshæfni
  • sem vinnur vel undir álagi og getur fylgt ströngum tímalínum

  Umsóknarfrestur er til og með 20. ágúst nk. og nánari upplýsingar um störfin veitir Ragnheiður Dögg Ísaksdóttir, risaksdottir@actavis.is.

  Sækja um þetta starf