Accord

Actavis Iceland


VÖRULISTI

Lyfjaframleiðsla: Töflusláttur hjá ActavisÁ Íslandsmarkaði er Actavis með breitt vöruúrval samheitalyfja í mörgum lyfjaformum og eru um 165 lyf á markaði hérlendis.

Mikil áhersla er lögð á gæðamál og uppfylla lyfjaverksmiðjur og tækjabúnaður Actavis kröfur um góða framleiðsluhætti í lyfjagerð. Umbúðir frá Actavis uppfylla ákveðin skilyrði varðandi öryggi, læsileika og staðsetningu upplýsinga.

Meltingarfæra- og efnaskiptalyf

Vöruheiti Virk efni ATC lykill Lyfjabókin
Asýran Ranitidine 150 mg og 300 mg A02BA02 External link
Constella Hvert hylki inniheldur 290 míkrógrömm af línaklótíði. A06AX04 External link
Esomeprazol Actavis Esomeprazol 20 og 40 mg A02BC05 External link
Glimeryl Glimepiride 1 mg, 2 mg, 3 mg og 4 mg A10BB12 External link
Lanser Lansoprazole 30 mg A02BC03 External link
Metformin Actavis Metformin hýdróklóríð 500 mg og 1000 mg A10BA02 External link
Omeprazol Actavis Omeprazole 10 mg, 20 mg, og 40 mg A02BC01 External link
Pioglitazone Actavis Pioglitazón 15 mg og 30 mg A10BG03 External link
Rabeprazol Actavis Rabeprazólnatríum 10 mg og 20 mg A02BC04 External link
Vancomycin Xellia Vancomycin 125 mg A07AA09 External link
Xerodent Malic Acid (eplasýra) 28,6 mg og natriumfluorid 0,25 mg A01AA30 External link

Blóðlyf

Vöruheiti Virk efni ATC lykill Lyfjabókin
Betolvex Cyanocobalamin 1 mg B03BA01 External link
Clopidogrel Actavis Clopidogrel 75 mg B01AC04 External link
Ferrous Sulphate Ferrous Sulphate 200 mg B03AA07 External link
Folic Acid Folic acid 5 mg B03BB01 External link
Hjartamagnýl - sýruþolnar töflur Acetylsalicylic acid 75 mg B01AC06 External link
Kóvar Warfarin natrium 2 mg B01AA03 External link
Rapilysin Retaplasi 10e B01AD07 External link

Hjarta- og æðasjúkdómalyf

Vöruheiti Virk efni ATC lykill Lyfjabókin
Amiloride Amilorid hydrochloride 5 mg. C03DB01 External link
Amló Amlodipine 5 mg og 10 mg C08CA01 External link
Atacor Atorvastatin 10 mg, 20 mg, 40 mg. C10AA05 External link
Atenolol Actavis Atenólól 25 mg og 50 mg C07AB03 External link
Candpress Candesartan cilexetil 8 mg og 16 mg C09CA06 External link
Candpress Comp Candesartan cilexetil og hýdróklórtíazíð 16 mg/12,5 mg C09DA06 External link
Captopril Actavis Kaptópríl 50 mg C09AA01 External link
Cardosin Retard Doxazosin 4 mg C02CA04 External link
Darazíð Enalapril/Hydrochlorothiazide 32,5 mg C09BA02 External link
Daren Enalapril 5 mg, 10 mg og 20 mg C09AA02 External link
Eplerenon Actavis Eplerenón 25 mg C03DA04 External link
Feldíl Felodipine 5 mg og 10 mg C08CA02 External link
Impugan dropar Fúrósemíð 10 mg/ml C01CA03 External link
Impugan töflur Fúrósemíð 20 mg og 40 mg C03CA01 External link
Ismo Isosorbide mononitrate 60 mg C01DA14 External link
Lerkanidipin Actavis Lerkanidipín 10 og 20 mg C08CA13 External link
Lopress Losartan 12,5 mg og 50 mg C09CA01 External link
Lopress Comp Lósartankalíum 50 mg og 100 mg Hýdróklórtíazíð 12,5 mg og 25 mg C09DA01 External link
Pranolol Própranólólhýdróklóríð 20 mg, 40 mg og 80 mg C07AA05 External link
Ramíl Ramipril 2,5 mg, 5 mg, 10 mg C09AA05 External link
Rosuvastatin Actavis Rósuvastatín 10 mg og 20 mg C10AA07 External link
Simvastatin Actavis Simvastatín 10 mg, 20 mg og 40 mg C10AA01 External link
Valpress Valsartan 80 mg og 160 mg C09CA03 External link
Valpress Comp Valsartan og hýdróklórótíazíð 80/12,5 mg og 160/12,5 mg. C09DA03 External link

Húðlyf

Vöruheiti Virk efni ATC lykill Lyfjabókin
Decutan Isotretinoin 10 mg og 20 mg D10BA01 External link
Dermatín Ketoconazole 20 mg/ml D01AC08 External link
Neotigason Acitretin 10 mg og 25 mg D05BB02 External link
Rosazol, krem, 1% Metrónídazól 10 mg/g. D06BX01 External link
Terbinafin Actavis Terbinafin 250 mg D01BA02 External link
Terbinafin Actavis Krem Terbinafin 10 mg/g D01AE15 External link

Þvagfæralyf, kvensjúkdómalyf og kynhormónar

Vöruheiti Virk efni ATC lykill Lyfjabókin
Benidette Desógestrel 150 μg og ethinylestradíól 20 μg G03AA09 External link
Cleodette Hver filmuhúðuð tafla inniheldur 0,02 mg af etinýlestradíóli og 3 mg af dróspírenóni. G03AA12 External link
Cleonita Hver filmuhúðuð bleik tafla inniheldur 0,02 mg af etinýlestradíóli og 3 mg af dróspírenóni. Hvítu töflurnar 4 innihalda engin virk efni og eru kallaðar lyfleysutöflur. G03AA12 External link
Cleosensa Hver filmuhúðuð tafla inniheldur 0,03 mg af etinýlestradíóli og 3 mg af dróspírenóni. G03AA12 External link
Erlibelle Hver Erlibelle tafla inniheldur 0,15 mg af levónorgestreli og 0,03 mg af etinýlestradíóli. G03AA07 External link
Finol Finasteride 5 mg G04CB01 External link
Gestrina Desógestrel 75 µg G03AC09 External link
Levosert Levosert 20 míkrógrömm/24 klst. leginnlegg G02BA03 External link
Sildenafil Actavis Sildenafil 50 mg og 100 mg G04BE03
Solifenacin Actavis Sólifenacínsúkkínat 5 mg og 10 mg G04BD08 External link
Tolterodin Actavis Tolteródíntartrat 2 mg og 4 mg G04BD07 External link

Hormónalyf, önnur en kynhormónar

Vöruheiti Virk efni ATC lykill Lyfjabókin
Prednisolone Actavis Prednisólon, 1 mg og 5 mg H02AB06 External link

Sýkingalyf

Vöruheiti Virk efni ATC lykill Lyfjabókin
Amoksiklav filmuhúðaðar töflur Amoxicillin og Clavulanic acid J01CR02 External link
Amoksiklav mixtúruduft, dreifa Amoxicillin og Clavulanic acid J01CR02 External link
Apocillin 1 ml af fullbúinni mixtúru inniheldur 50 mg af fenoxýmetýlpenicillínkalíum. J01CE02 External link
Azithromycin Actavis Azitrómýcín 500 mg J01FA10 External link
Candizol Fluconazole 50 mg, 150 mg og 200 mg J02AC01 External link
Co-trimoxazole Trimethoprim 80 mg og sulfamethoxazol 400 mg J01EE01 External link
Dapsone Dapson 50 mg J04BA02 External link
Doxylin Doxycyclin 100 mg. J01AA02 External link
Lymecycline Actavis Hvert hylki inniheldur 408 mg af lymecýklíni sem jafngildir 300 mg af tetracýklíni J01AA04 External link
Penicillin Actavis Benzylpenicillin natrium 600 mg (1 millj. a.e.), 1,2 g (2 millj. a.e.), 3 g (5 millj.a.e.) J01CE01 External link
Síprox Ciprofloxacin 250 mg og 500 mg J01MA02 External link
Staklox Dicloxacillin 250 mg og 500 mg J01CF01 External link
Trimezol Súlfametoxazól 400 mg og trímetóprím 80 mg J01EE01 External link
Valaciclovir Actavis Valaciclovir 500 mg J05AB11 External link
Vancomycin Actavis Vancomycin (sem vancomycinhýdróklóríð) 500 mg og 1000 mg. J01XA01 External link

Æxlishemjandi lyf og lyf til ónæmistemprunar

Vöruheiti Virk efni ATC lykill Lyfjabókin
Anastrozol Actavis Anastrozól 1 mg L02BG03 External link
Bicalutamid Actavis Bicalutamide 50 mg og 150 mg L02BB03 External link
Carboplatin Actavis Carbóplatín 10 mg/ml L01XA02 External link
Doxorubicin Actavis Doxórúbicínhýdróklóríð 2 mg/ml L01DB01 External link
Epirubicin Actavis Hver millílítri af stungulyfi, lausn inniheldur 2 mg epirúbicín­hýdróklóríð. L01DB03 External link
Exemestan Actavis Exemestan 25 mg L02BG06 External link
Fludarabin Actavis Hvert hettuglas inniheldur 50 mg af flúdarabín fosfati. 1 ml af uppleystri lausn inniheldur 25 mg af flúdarabín fosfati. L01BB05 External link
Letrozol Actavis Letrózól 2,5 mg L02BG04 External link
Mykofenolatmofetil Actavis Mycophenolatmofetil 500 mg L04AA06 External link
Paclitaxel Actavis Paclitaxel 6 mg/ml L01CD01 External link
Vinorelbin Actavis Vínorelbín 10 mg/ml L01CA04 External link

Vöðvasjúkdóma- og beinagrindarlyf

Vöruheiti Virk efni ATC lykill Lyfjabókin
Alendronat Actavis Alendronic acid 70 mg ( sem sodium alendronate trihydrate) M05BA04 External link
Allopurinol Allopurinol 100 mg. M04AA01 External link
Alpoxen Naproxen 250 og 500 mg M01AE02 External link
Botox Bótúlínuseitur* af tegund A,100 Allergan-einingar/hettuglas.* Úr Clostridium botulinum. Einingar bótúlínuseiturs eru ekki jafngildar frá einu lyfi til annars. M03AX01 External link
Celecoxib Actavis Celekoxíb 100 mg og 200 mg M01AH01 External link
Colrefuz Colchicine 500 míkrógrömm M04AC01 External link
Confortid, stílar Indomethacin 50 mg og 100 mg. M01AB01 External link
Indometacin Actavis Indometacin 25 mg og 50 mg M01AB01 External link
Íbúfen Ibuprofen 200 mg, 400 mg og 600 mg M01AE01 External link
Íbúfen 20 mg/ml Mixtúra Ibuprofen 20 ml/mg M01AE01
Klófen-L Diclofenac Sodium 100 mg M01AB05 External link
Modifenac Diclofenac natrium 75 mg: 25 mg í sýruhjúp og 50 mg í forðaformi. M01AB05 External link
Optinate Septimum Hver filmuhúðuð tafla inniheldur 35 mg af rísedrónatnatríum. M05BA07 External link
Vistabel Bótúlínuseitur* af flokki A,4 Allergan-einingar í 0,1 ml af fullbúinni lausn. * ÚrClostridium botulinum. M03AX01 External link
Vóstar-S Diclofenac kalium 50 mg M01AB05 External link

Tauga- og geðlyf

Vöruheiti Virk efni ATC lykill Lyfjabókin
Amitriptyline Amitriptyline hydrochloride 10 mg og 25 mg N06AA09 External link
Antabus Disulfiram 400 mg N07BB01 External link
Aritavi Hvert hylki inniheldur 30 mg eða 60 mg af duloxetine. N06AX21 External link
Aspirin Actavis Acetýlsalicýlsýra 300 mg N02BA01 External link
Brieka Hvert hart hylki, inniheldur 25, 75, 150, 225 eða 300 mg af pregabalíni. N03AX16 External link
Clozapine Actavis Klózapín 25 mg og 100 mg N05AH02 External link
Donepezil Actavis Donepezil hydrochlorid 5 mg og 10 mg N06DA External link
Esopram Escitalopram 5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg N06AB10 External link
Fentanyl Actavis Fentanyl með losunarhraða: 25, 50, 75 og 100 míkróg/klst. N02AB03 External link
Flúoxetín Actavis, lausnartöflur Fluoxetine 20 mg N06AB03 External link
Lamotrin Lamotrigine 25 mg, 50 mg, 100 mg N03AX09 External link
Lemilvo Hver tafla inniheldur 5 mg, 10 mg eða 15 mg af aripíprazóli. N05AX12 External link
Levetiracetam Actavis Levetíracetam 250, 500 og 1000 mg N03AX14
Litarex Lithium citrate sem jafngildir 42 mg litíum. N05AN01 External link
Míron Mirtazapine 15 mg og 30 mg N06AX11 External link
Míron Smelt Mirtazapine 15 mg og 30 mg N06AX11 External link
Olanzapin Actavis Olanzapine 2,5 mg, 5 mg, 7,5 mg, 10 mg, 15 mg N05AH03 External link
Oropram Citalopram 10 mg, 20 mg og 40 mg N06AB04 External link
Oxikodon Depot Actavis Oxýkódon 5, 10, 20, 40 og 80 mg N02AA05 External link
Paracet Paracetamol 60 mg N02BE01 External link
Paracetamol/Kodein Actavis Hver filmuhúðuð tafla inniheldur 1.000 mg af parasetamóli og 60 mg af kódeinfosfathemihýdrati. N02AA External link
Paratabs Paracetamol 500 mg. N02BE01 External link
Paratabs Retard forðatöflur Paracetamol 500 mg N02BE01 External link
Parkódín Hver tafla inniheldur 500 mg af paracetamól og 10 mg af codeini N02BE51 External link
Parkódín forte töflur Hver tafla inniheldur 500 mg af paracetamól og 30 mg af codeini N02AA59 External link
Paxetin Paroxetine 20 mg N06AB05 External link
Pinex Comp Forte Einn endaþarmsstíll inniheldur Parasetamól 500 mg og kódeinfosfathemihýdrat 30 mg. N02AA59 External link
Pinex Junior Paracetamol 125 mg og 250 mg N02BE01 External link
Pinex mixtúra Paracetamol 24 mg/ml N02BE01 External link
Pinex Smelt Paracetamol 250 mg N02BE01 External link
Pinex stílar Paracetamol 500 mg N02BE01 External link
Quetiapin Actavis Quetiapín 25 mg, 100 mg og 200 mg N05AH04 External link
Quetiapin Actavis forðatöflur Quetiapín 50 mg, 200 mg og 300 mg N05AH04 External link
Remifentanil Actavis Remifentaníl. Hvert hettuglas inniheldur 2 mg eða 5 mg af remifentaníli (sem remifentanílhýdróklóríð). N01AH06 External link
Riluzol Actavis Rílúzól 50 mg N07XX02 External link
Risolid Chlordiazepoxide 10 mg og 25 mg N05BA02 External link
Ríson Risperidone 0,5 mg, 1 mg, 2 mg, 3 mg og 4 mg N05AX08 External link
Sertral Sertraline 50 mg og 100 mg N06AB06 External link
Stesolid Novum, stungulyf Diazepam 5 mg/ml N05BA01
Stesolid, endaþarmslausn Diazepam 5 mg/2,5 ml og 10 mg/2,5 ml N05BA01 External link
Stesolid, stílar Diazepam 5 mg og 10 mg N05BA01 External link
Stesolid, stungulyf lausn Diazepam 5 mg/ml N05BA01 External link
Stesolid, töflur Diazepam 2 mg og 5 mg N05BA01 External link
Topiramat Actavis Topiramate 25 mg, 50 mg og 100 mg N03AX11 External link
Tramadol Actavis Tramadol 50 mg N02AX02 External link
Tramól-L Tramadol 100 mg, 150 mg og 200 mg N02AX02 External link
Venlafaxin Actavis Venlafaxin 37,5 mg, 75 mg og 150 mg N06AX16 External link
Ziprasidon Actavis Zíprasídon 20 mg, 40 mg, 60 mg og 80 mg N05EA04 External link
Zopiclone Actavis Zópíklón 5 mg og 7,5 mg N05CF01 External link

Sníklalyf (skordýraeitur og skordýrafælur)

Vöruheiti Virk efni ATC lykill Lyfjabókin
Metronidazol Actavis Metronidazol 250 mg og 500 mg P01AB01 External link
Quinine Sulphate Actavis Kínin súlfat 200 mg P01BC01 External link

Öndunarfæralyf

Vöruheiti Virk efni ATC lykill Lyfjabókin
Dexomet Dextromethorphan 3 mg/ml. R05DA09 External link
Flynise Hver tafla inniheldur 5 mg af desloratadini. R06AX27 External link
Histasín Cetrizin dihydrochloride 10 mg R06AE07 External link
Lóritín Loratadine 10 mg R06AX13 External link
Montelukast Actavis Montelúkast 10 mg R03DC03 External link
Pektólín Difenhydramin chloride 3 mg/ml. R05DB20 External link
Tússól Guaifenesin 5,5 mg/ml. R05CA10 External link

Augn- og eyrnalyf

Vöruheiti Virk efni ATC lykill Lyfjabókin
Alphagan Einn millilítri af lausn inniheldur 2,0 mg brimonidintartrat jafngilt brimonidini 1,3 mg. S01EA05 External link
Artelac Hýprómellósa (HPMC) 3,2 mg/ml S01XA20 External link
Arzotilol Dorzólamíð 20 mg/ml og tímólól 5 mg/ml S01ED51 External link
Corneregel Hvert gramm lyfsins inniheldur 50 mg af virka efninu dexpantenóli S01XA12 External link
Ganfort Hver ml af lausn inniheldur 0,3 mg bimatoprost og 5 mg timolol (sem 6,8 mg timololmaleat). S01ED51 External link
Latanoprost Actavis Latanoprost 50 míkróg/ml S01EE01 External link
Lumigan Einn ml af lausn inniheldur 0,2 mg/ml af benzalkonklóríð. S01EE03 External link
Ozurdex vefjalyf Eitt vefjalyf inniheldur 700 míkrógrömm af dexametasóni. S01BA01 External link
Vidisic Karbómer 2 mg/g S01XA20 External link

Ýmis lyf

Vöruheiti Virk efni ATC lykill Lyfjabókin
Naloxon B. Braun Hver 1 ml lykja inniheldur 0,4 mg naloxonhýdróklóríð (sem naloxonhýdróklóríðtvíhýdrat). V03AB15 External link
  • til baka
  • prenta
  • senda